ทำไมเลือกศึกษาที่ประเทศแคนาดา

 

ปัจจุบัน มีนักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดา เป็นจำนวนเกือบ 1,700 คนต่อปี โดยหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโท และตรี ก็ยังคงเป็นหลักสูตรยอดนิยม ในกลุ่มนักศึกษา รองมาก็คือหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรมัธยมศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความจำเป็นที่จะต้องปรับพื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะเข้าเรียนต่อในหลักสูตรใด หรือการศึกษาระดับใดๆ ก็ตาม นักศึกษาต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถจะวัดผลได้โดยการสอบ TOEFL, IELTS หรือ CAEL (เป็นการทดสอบของแคนาดาโดยเฉพาะ) CAEL TEST เป็นที่ยอมรับของสถาบันในประเทศแคนาดาเกือบทุกแห่ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cael.ca สำหรับผู้สนใจสมัครสอบ CAEL ติดต่อได้ที่ successcanada77@gmail.com  โทร. 084-077-0707

 

เหตุผลหลักที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่แคนาดา

  • สถาบันในแคนาดาล้วนแต่เป็นสถาบันชั้นแนวหน้า ที่รองรับนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลก
  • มหาวิทยาลัยในแคนาดาที่มีเกือบ 100 แห่ง ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติว่า มีมาตรฐานการศึกษาสูง
  • มหาวิทยาลัยในแคนาดาเกือบทุกมหาวิทยาลัย เป็นของรัฐบาล ได้รับการรับรองวิทยฐานะขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงาน ก.พ.
  • แคนาดา มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านความเป็นผู้นำเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งมีผลให้เชื่อกันว่า หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนของแคนาดา มีความทันสมัยมากที่สุด
  • ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา และค่าครองชีพของแคนาดามีระดับต่ำ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาในประเทศอื่นๆ เช่น อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เหตุผลที่อัตราค่าเล่าเรียนต่ำ เนื่องจากรัฐบาลแคนาดาให้เงินสนับสนุนทุกสถาบันในแคนาดา
  • หากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จากประเทศแคนาดา จะมีสิทธิในการสมัครขอพำนักต่อ เพื่อทำงานได้ เป็นเวลา 3 ปีเต็ม ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติ ทางด้านประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา ก่อนที่จะกลับมาหางานประจำในประเทศไทยได้

 

มาตรฐานการศึกษายอดเยี่ยม
แคนาดาเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ประเทศแคนาดาให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก และมีสถานศึกษาชั้นหนึ่ง แคนาดาใช้จ่ายเงินต่อคนในด้านการศึกษามากกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม G - 8 และเป็นประเทศอันดับที่ 3 ที่เป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (โออีซีดี) ปริญญาจากมหาวิทยาลัยในแคนาดาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล และนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของแคนาดา มักจะประสบความสำเร็จ และมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

 

ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่าย ถูกอย่างเหลือเชื่อ (1 CAD = 30 บาท) และถูกจัดเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลก
จากผลการสำรวจหลายปีที่ผ่านมาขององค์การสหประชาชาติพบว่า แคนาดาเป็น ประเทศที่น่าอยู่เหมาะแก่การดำรงชีพมากที่สุดในโลก การสำรวจนี้ได้ประเมินคุณภาพชีวิตใน 174 ประเทศ และใช้องค์ประกอบชี้บ่งมากกว่า 200 อย่าง แคนาดาได้ถูกจัดอยู่ในอันดับสูงในด้านการศึกษา และระดับอายุเฉลี่ยสูง (โดยใช้ระบบสุขอนามัยมาตรฐานเป็นเกณฑ์) มีอัตราอาชญากรรมและการก่อความรุนแรงในระดับต่ำ ตัวอย่างเช่น เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา คือแวนคูเวอร์ (Vancouver) โตรอนโต (Toronto) และมอนทรีออล (Montreal) ถูกจัดให้เป็นเมืองติดอันดับโลกที่มีความน่าอยู่ เหมาะกับการทำงาน มีความสะอาด ปลอดภัย มีอิสระในการทำกิจกรรมของแต่ละวัฒนธรรมที่ดึงดูดความสนใจของคนทั่วไป

 

มาตรฐานคุณภาพชีวิตสูง
ชาวแคนาดามีมาตรฐานของคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับที่ดีที่สุดในโลก

 

สิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น
แคนาดาเป็นประเทศที่ประกอบด้วยฝรั่งผิวขาวและชนชาติเอเชีย จึงมีขนบธรรมเนียม ประเพณีและนโยบายส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศ วยงามที่สุดของโลก

ประชากรจากเกือบทุกเชื้อสายทั่วโลกอาศัยอยู่ในแคนาดา จึงเป็นผลให้แคนาดา มีอาหารของชนหลายเชื้อชาติ และกิจกรรมมันทนาการของชนชาติ จากวัฒนธรรมที่หลากหลายนั้นๆ นอกจากนี้ มีสโมสร กลุ่มย่อย และสมาคมของประชากร จากหลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งสามารถเข้าร่วมได้อย่างง่ายๆ อาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่สถานศึกษา สามารถช่วยเหลือนักศึกษาให้เข้าไปรู้จัก และเข้าร่วมกับกลุ่มประชากรเหล่านี้ได้

ในย่านใจกลางเมืองใหญ่ๆ ทุกแห่งมีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ห้องแสดงภาพ และพิพิธภัณฑ์มากมาย นอกจากนี้เมืองต่างๆ ในแคนาดายังมีสวนสาธารณะ สวนดอกไม้ และชายหาดสาธารณะ พร้อมทั้งกีฬาและสันทนาการชั้นเยี่ยมอีกด้วย

 

สภาพแวดล้อมที่สวยงาม
นักศึกษาที่มาศึกษา ณ ประเทศแคนาดา จะพบกับสภาพแวดล้อมที่สวยที่สุด และคงความงดงามตามธรรมชาติได้มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก แคนาดายังเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย และมีกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย เริ่มจากชายฝั่งที่เขียวขจีของมณฑลบริติช โคลัมเบีย (B.C.) เทือกเขาร็อคกี้ขนาดใหญ่ที่มณฑลอัลเบอร์ต้า (Alberta) ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ของทุ่งหญ้าแพร์รี่ จนถึง “ดินแดนแห่งน้ำตาลเมเปิ้ล” ที่ทะเลสาบทั้ง 5 และเซนต์ ลอเรนซ์ ไปจนถึงแถบเชิงเขา และชายฝั่งอันงดงามของมณฑลในแถบฝั่งแอตแลนติค

 

สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการศึกษา
แคนาดามีชื่อเสียงในเรื่องของความปลอดภัย มีความสงบสุขในสังคม มีอัตราการก่ออาชญากรรมต่ำมาก และยังคงมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นศกที่ 1990 จากผลการรายงานจากกรมตำรวจในปี 2005 ถึงอัตราการก่ออาชญากรรมของชาวแคนาดา ลดลง 5% เป็นเวลา 15 ปีติดต่อกันมา ซึ่งแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดาให้การดูแลอย่างเข้มงวด โดยไม่มี การอนุญาตในการพกพาอาวุธแต่อย่างใด

 

ทำงานได้ 3 ปีเต็ม หลังจากเรียนจบปริญญาตรี, โท, เอก และทำงานนอกสถาบันได้ ระหว่างศึกษาในประเทศแห่งเทคโนโลยีชั้นสูง
แคนาดาเป็นผู้นำทางด้านต่างชาติในด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และมีชื่อเสียงทั่วโลกในด้านต่างๆ เช่น โทรคมนาคม การคมนาคม วิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบิน การคมนาคมชุมชน ไมโครอีเล็คทรอนิกส์ นาโนเทคโนโลยี อุปกรณ์ทางการแพทย์ ซอฟท์แวร์ระดับสูง กระแสไฟฟ้าพลังน้ำ และพลังงานนิวเคลียร์ เลเซอร์ และออฟโตอิเล็คทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาศาสตร์กายภาพ และอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมทางทะเล

 

ประเทศที่ใช้ 2 ภาษา
แคนาดาเป็นประเทศที่มีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82) ของชาวแคนาดาที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาศัยอยู่ที่ควิเบค (Quebec) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ แต่ชุมชนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็มีอยู่ทั่วไปในประเทศ

โดยทั่วไปแล้ว คาดว่ามีประชากรทั่วโลก 800 ล้านคนที่พูดภาษาอังกฤษและ 250 ล้านคนที่ พูดภาษาฝรั่งเศส โดยเหตุที่แคนาดาเป็นประเทศที่ใช้ 2 ภาษา แคนาดาจึงให้การอบรมการใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก (ESL) และการใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ 2 (FSL) สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ภาษาใดภาษาหนึ่งหรือทั้ง 2 ภาษา

 

ภาษาอังกฤษสำเนียงแท้จริง (Neutral Accent)
ภาษาอังกฤษ ำเนียงเป็นกลาง ไม่เพี้ยน และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก โดยเฉพาะในทวีป อเมริกาเหนือ เป็นสำเนียงที่ถูกต้องในยุคโลกาภิวัฒน์นี้